כאשר אירוע קורה במחשב שלנו – למשל מייל חדש שמגיע, התראה מסוימת שהמחשב מציג, ועוד, מושמע צליל כלשהו. לכל אירוע יש בדרך כלל צלילי משלו המייחד אותו. הצלילים האלו מוגדרים במערכת ההפעלה, אך אינם בבחינת "גזירה משמיים". אנחנו יכולים לשנות אותם ולבחור את הצלילים שאנחנו רוצים לשמוע ושנעימים לאוזנינו. כך עושים זאת.

נפתח את תפריט "התחלה" (start) ונלחץ על "לוח הבקרה" (Control panel)

תפריט התחלה בחלונות

בחלון לוח הבקרה נלחץ על "חומרה וקול"

חלון לוח הבקרה בחלונות

תחת האופציה "קול" (sounds) נבחר ב-"שנה צלילי מערכת"

חומרה וקול בחלונות

בתיבת הדו שיח שנפתחה, עומדות בפנינו כמה אפשרויות:

הגדרות הקול בתוכנת חלונות

"חלונות" מציעה ערכות צלילים שונות. בכל ערכה מוגדרים מראש הצלילים עבור כל אירוע במחשב. כדי לשנות ערכה שלמה, נבחר את שם הערכה מתוך התפריט, ונלחץ על "אישור".

ערכת צלילים בתוכנת חלונות

כדי לשנות צליל של אירוע ספציפי, נסמן אותו מתוך רשימת האירועים. לאחר מכן, נפתח את תפריט "צלילים" ונבחר את הצליל הרצוי. כדי לשמוע אותו, נלחץ על כפתור "בדוק".
ניתן גם לבטל השמעה של צליל, על ידי סימון האופציה "ללא".

בחירת צליל רצוי בחלונות

הצלילים המוצגים ברשימה הם צלילים שמגיעים עם מערכת ההפעלה. אם נרצה, נוכל לשייך לאירוע צליל שהקלטנו בעצמנו או הורדנו מהרשת, כמו למשל צליל של הומר סימפסון אומר "Doh!".

כדי לעשות זאת, נסמן את האירוע המבוקש ונלחץ על כפתור "עיון". בתיבת הדו שיח שתיפתח, נבחר את הקובץ שלנו ונלחץ על "אישור".

בחירת צליל בתוכנת חלונות

 

חיפוש צליל רצוי

אם ברצונכם לשנות לכמה אירועים את הצליל שמשויך אליהם, לחצו על "החל" (apply) לאחר כל שינוי. בסיום אל תשכחו ללחוץ על "אישור".

התאמה ושמיעה נעימה!

***

מוגש בחסות Reut One החופש לבחור את הטוב והמתאים ביותר. Reut One הינה בית פתרונות בתחום מערכות CRM המתמחה ביישום, פיתוח והטמעת מערכות CRM.

תוכנת CRM

דילוג לתוכן